อ๊ายยยยยยยยยยยยย ลงแดงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง แล้วว้อยยยยยยยยยยย
5555555555 รักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ วงนี้ มากกกกกกกกกกกกกก
: http://www.barks.jp/watch/?id=1000026286 —– กรี๊ดสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแฉ่ง อย่าถามว่าชอบคนไหน เพราะอะไร … เธอก็รู้ดี 55555555+  

Advertisements