Onmyouza: Aoki Dokugan :  蒼き独眼(あおきどくがん)
Music & Lyrics by: Matatabi [ bass / chief / vocal ]
 
sare ni motsure shi itori
taga sugui to are

toori nakushita kari motsura
tada onore wo kakete

aragau wa kegare naki kami no mana nokosu tame
shirai no eni shite tomu

utaru woku yuru matoi
soba fujin no sage

katawari mo nakushi oki nara
mouo kokoro wa iranu

aragau wa samare naru nami no mada atenu tame
owari wo senshite tatsu

[ solo ]

sashi ayasu aka ni no azayanu kurure nai kana sayume no akashi
nani wo kawo nashi

noware yuku nozo mazanu kanage ni ni tana subemo naku
ooo uuu aaa tai ga no yami sakemi mo kasuredo

kumoe naki kono aoki manazashi wo ima tsuki ni kae
kiku mano kinshite abakaru

Advertisements