Title: Ryuuou Rinbu – Regular Edition / Limited Edition
Release Date: April 21st, 2010 [ up for pre-order now ]
Price: 6900yen Tax incl.

 

Playlist TQ Deme’

01 – Baku
02 – Hyaku no oni ga yoru wo yuku
03 – Tenkoyoin Kuruito Kuruwa
04 – Soukoku
05 – Gasha Dokuro
06 – Kureha
07 – Kegai Ninpocho

08 – Koga Ninpocho
09 – Onikiri Ninpocho
10 – Doujyoji Kuchinawa no Goku
11 – Kodo
12 – Wanyudo
13/14/15 – Kongo Kyubi Suite
16 – Tamashizume no Uta
17 – Ryu no kumo wo erugotoshi
18 – Mizuchi no Miko
19 – Homuro no tori
20 – Hoyoku tensho
21 – Aogiri no oka
22 – Aoki Dokugan
23 – Rasetsu
24 – Inoku uta
25 – Akki Hogan
26 – Gainagateya
27 – Kuraiau
28 – Waira
29 – Nyoronyoro
30 – Mukuro
31 – Ikiru kototo mituketari

Source: http://www.onmyo-za.net/news/index.html

Advertisements