จากอัลบัม Voices From The Past III ที่มีขายเฉพาะ ทัวว์ ลองฟังดู…
Galneryus – Queen Of The Reich (Queensryche)

 

Advertisements